Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2012

stickymind
0286 2e18
Reposted fromeulersbanana eulersbanana
stickymind
0375 cb9b
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie
stickymind
stickymind
stickymind
8836 0e42
Reposted frommikouai mikouai vialadymartini ladymartini
stickymind
7343 7427
Reposted fromkazikova kazikova vialadymartini ladymartini
stickymind
0399 a532
O!
Reposted fromsolitaire solitaire
stickymind
Reposted frommarze marze
stickymind
0514 033a
Reposted fromladymartini ladymartini
stickymind
stickymind
0529 26a2
Reposted fromgladdn gladdn
stickymind
0569 3efa
  pretty much sums up everything
Reposted fromeulersbanana eulersbanana

April 23 2012

stickymind
stickymind
1752 a3dc 500
stickymind
stickymind
0994 693e
haaahaha
Reposted fromusual usual
stickymind
Żeby w pełni cieszyć się jesienią trzeba być albo dzieckiem, albo zakochanym. 
— dwa!
Reposted fromwyrzut-sumienia wyrzut-sumienia viapuella puella
stickymind
Nigdy nie byłem samotny. Siedziałem w pokoju - myślałem o samobójstwie. Byłem w dołku. Czułem się fatalnie - gorzej niż kiedykolwiek - ale nigdy nie czułem, że inna osoba mogłaby wejść i wyleczyć to, co mnie gryzie. Albo że ileś tam osób mogłoby to zrobić. Innymi słowy, samotność nigdy nie była moim zmartwieniem, bo zawsze tak bardzo pragnąłem odosobnienia. Za to na przyjęciu albo na stadionie pełnym wiwatujących ludzi, tam mógłbym czuć się samotny. Zacytuję Ibsena: "Najsilniejsi są najbardziej samotni" (…). Znasz typowe reakcje tłumu: "Hej, jest piątkowy wieczór, co chcesz robić? Siedzieć tak tutaj?" No cóż, tak. Bo tam na zewnątrz nic nie ma. To głupota. Głupole spotykają się z głupolami. Niech się ogłupiają sami (…). Żal mi milionów, ale nigdy nie czułem się samotny. Lubię siebie. Jestem najlepszą rozrywką jaką mam. Napijmy się jeszcze wina
— - Charles Bukowski
Reposted fromdrusill-a drusill-a viabezemnie bezemnie
stickymind
Marco podszedł do dziewczyny jak zaczarowany i nachyliwszy się nad nią niziutko, szepnął, że chce do niej należeć. Nie powiedział: "Chcę, żebyś należała do mnie"; powiedział: "Chcę należeć do ciebie". Oto, co znaczy siła zaklęcia. 
— "W poniedziałek wieczność wreszcie się zaczyna" E. Alberto
Reposted frommizuumi mizuumi viapuella puella
stickymind
9750 2f32
Reposted fromAgnesagnes Agnesagnes viabananas bananas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl